Under våren 2022 utdelades stöd till slöjdare i Dalarna för att fördjupning inom ett immateriellt kulturarv eller utveckling av ett pedagogiskt material. Stödet gick bl.a. till Nina Eriksén (Gagnef) och Ida Jansson (Leksand)

Stillskäppan från Bjursås
Under fyra veckor våren 2022 fick vi, Ida Jansson och Nina Eriksén,
möjligheten att fördjupa vår kunskap om den traditionella korgen “Stillskäppa”,
som har tillverkats och använts i byn Bjursås i Dalarna.
Korgen var till för att bära foder till djur och var oftast ganska stor, runt 60 cm i
diameter.
Vi valde att arbeta med en mindre modell, runt 40 cm i diameter, för att passa
bättre i vår tids användningsområden av en korg.
Under projektet tog vi fram material till, och tillverkade två olika korgar, en korg
helt i gran, och en korg i rönn och sälg.
Våra förhoppningar var att hinna med både att fläta korgar och att intervjua
människor som har historier om korgen, men vi upptäckte att korgflätning tar
mycket tid och intervjuer har fått skjutas på framtiden.
Det är många moment som ska utföras för att lyckas fläta en bra korg.
Första momentet är att få tag på rätt material. Vi gick själva ut i skogen och
hämtade färsk stavgran och sälgpinnar, i lagom i storlek för att klyvas till flera
användbara sprötter (spån).
För att spräcka ut sprötter från stammarna använde vi ett så kallat klyvsäte.
Klyvsätet är en bänk med en metallögla och en träkloss som man använder
för att böja stammarna precis lagom mycket för att man lätt ska kunna spräcka
bort sprötterna ett och ett. Med rätt teknik, och lite tur, kan man få ut 5-6
sprötter av varje stavgran, och 2-3 sprötter av sälgen.
För att väva en korg i mindre modell behöver man ungefär 30 sprötter.
Alla spån ska sedan täljas till en jämn tjocklek, så de blir flexibla och trevliga
att fläta med.
Att ta fram materialet till korgen var absolut det mest tidskrävande arbetet, och
vi hyser stor respekt för de kunniga hantverkare som arbetade med att
tillverka dessa korgar!
I överkant på korgen behöver man ha en klave, en ring av gran eller rönn för
att ge stadga åt korgen. Den böjer man lättast och snyggast runt en mall av
något slag, vi använde oss av gamla cykelfälgar.
Flätningen av korgen går ganska snabbt, men det gäller att hålla materialet till
korgen fuktigt under hela arbetet för att inte riskera att bryta av sprötterna.
Under hösten 2022 var vi med på Höstmarknaden på Dössberget i Bjursås
med en utställning och demonstration i hur man spräcker sprötter.
Senare höll vi också i en välbesökt workshop på det lokala biblioteket, där
deltagarna fick vara med och prova på att klyva och tälja sprötter. Resultatet
av workshopen blev två flätade lampskärmar, som finns att beskåda på
Bjursås bibliotek.

INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN

slöjd på fritid

KULTURSKOLA

på gång

AKTUELLA HÄNDELSER