Traditionell hantverkskunskap är ett av de fem områden som Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar. Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är den statliga instans som ansvarar på nationell nivå för expertnoden traditionell hantverkskunskap och som samordnar arbetet över landet. I Dalarna finns mycket av den immateriella kunskapen bevarad inom olika slöjdtekniker, mycket tack vare enskilda initiativ, både ideella och professionella. Men slöjdens tysta kunskaper förs inte idag naturligt vidare mellan generationer på samma sätt som tidigare. Dalarnas Hemslöjdsförbund vill verka för att bibehålla en hög kunskapsnivå på slöjden och hantverket.

SLÖJDARE TILLDELADE

FÖRDJUPNINGSSTUDIE 2023

FÖRDJUPNINGSSTUDIE 2022

NINA ERIKSÉN OCH IDA JANSSON

FÖRDJUPNINGSSTUDIE 2022

EMMA FROST

HITTA KURSER I HELA LANDET

SLÖJDKALENDERN

KURSER FRÅN:
medlemsföreningar i hela landet
LÄS MER OM

LEVANDE TRADITIONER