Under våren 2022 utdelades stöd till slöjdare i Dalarna för fördjupning inom ett immateriellt kulturarv eller utveckling av ett pedagogiskt material. Sofi Karlsson var en av de som fick stöd. Hon har arbetat med svegsvarvning.

Fördjupningsprojekt – Svegsvarv
Jag fick äran att under våren 2022 få fördjupa mig i svegsvarvning. En gammal svarvteknik där
ämnet roteras med hjälp av en pedal kopplad till ett snöre som går genom svarven och sedan fastsatt
i en gren eller annat mothåll på andra änden.
Varför jag ville sätta mig in, öva och fördjupa mig i just svegsvarvning berodde mycket på att jag
sedan tidigare byggt en sådan typ av svarv, men saknade kunskap kring tekniken. Och att få en
bättre förståelse i alternativa vägar för att kunna svarva utan eldriven maskiner.
Som mycket annat i livet så handlar det om övning. Ju mer man gör något desto bättre o mer
förståelse får man kring ämnet. Jag tog hjälp av olika klipp och videos jag fann på internet och
körde på. Jag jobbade i färska björk och semi-färsk körsbär. Jag har hört att semi-färskt ska vara bra
att svarva i men det funkade fint också med den färska björken. Tror det handlar om trädslaget. Man
vill gärna inte ha ett för mjukt trädslag om man ska svegsvarva i färskt, det blir inga bra skär. Just
skären var väldigt svårt till en början att få till för att inte fastna med verktyget. Men också hur
ämnet ska sättas i svarven var lite pilligt till en början. Man ska försöka att centrera ämnet så bra det
går så den går så rakt som möjligt. Också höjden på svarven var ett problem för mig. Första veckan
svarvade jag på en för hög svarv, det priset fick min axel betala o jag fick pausa svarvningen en
vecka. Jag sågade av benen lite och sen gick resten som en dans!
Jag lärde mig väldigt mycket under denna perioden.

/Sofi Karlsson

instagram – slöjdarekarlsson

INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN

slöjd på fritid

KULTURSKOLA

på gång

AKTUELLA HÄNDELSER