BRASNING av Gustaf Altin.

Syftet med den här fördjupningsstudien är i första hand ett bevarande av tekniken/metoden. Jag vill även att denna instruktion skall verka som ett basplan att stå på om man vill börja utforska och experimentera. Mått och exakta angivelser på material har medvetet utelämnats för att inte skapa en ”mall” för hur en koskälla bör se ut eller för att få till en perfekt blandning av materialen till lödningen. Jag vill också genom ”experimentdelen” i arbetet inspirera till att hitta den blandning
av material som passar bäst. Enligt mina experiment kan man använda olika blandningar beroende på vilken form på arbetsstycket man har. Vissa former är vanskligare att upphetta utan att lerinkapslingen spricker än andra.
Jag hoppas att jag nu har lämnat efter mig en introduktion och instruktion av denna teknik för att kunna inspirera andra till att börja. En början är förutsättningen till fortlevnad.

 

 

LÄS HELA ARBETET HÄR

Brasning_Gustaf Altin

HITTA VÅRA

HEMSLÖJDSBUTIKER

undervisa barn & unga

SLÖJDHANDLEDARUTBILDNING

HYRA OCH LÅNA

VERKTYG OCH REDSKAP