Under våren 2021 utdelades stöd till två fördjupningsstudier inom immateriellt kulturarv. Stöden gick till Kirsi Manni och Gustaf Altin.

Gustaf Altin, Dala-Järna, Vansbro kommun.
Gustaf är utbildad konstsmed med gesällbrev inom konstsmidesyrket. Egen företagare med bl.a. smidesuppdrag till kyrkor.
Gustaf – ”Sedan en tid tillbaka har jag börjat utforska en gammal lödmetod som kallas ”Brasning” eller ”Brassning”. Denna lödmetod har bl.a. använts till att löda koskällor för att de ska få sin karakteristiska klang. Det som gör metoden speciell i mitt tycke är att själva lödningen sker inuti ett lerskal som upphettas i smedjans ässja. Jag skulle vilja utforska den här tekniken vidare och ”visa upp den” genom att dokumentera tillvägagångssättet, vid tillverkningen av en koskälla, (arbetet i järn.) inbäddningen i lerskalet och själva lödningen.”

Gustafs rapport  kan du ta del av via länken nedan.

INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

KULTURSKOLA

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

KURSER & WORKSHOPS