Hållbarhet och slöjd

Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många. I slöjden är kemikalieanvändningen minimal vilket bidrar till att både tillverkning och användning av slöjdade produkter ger små eller inga utsläpp av skadliga ämnen. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Du kan själv bidra till ett mer hållbart samhälle genom att ha ett hållbart förhållningssätt till att konsumera och använda material.  Du kan tex. själv slöjda, reparera och lappa och laga.

I hemslöjdsbutikerna kan du hitta hållbara alternativ till hemmet, ersätta kökets plastredskap med trä, plastburkar med näver och byta ut bomullshandukar mot linne.

HEMSLÖJDSGUIDEN

SLÖJD HÅLLER

kontakta

HEMSLÖJDSBUTIKERNA

SLÖJD HÅLLER

MINIUTSTÄLLNING

GÅ EN KURS!

SLÖJDKALENDERN

KURSER FRÅN:
medlemsföreningar i hela landet
INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN