Vad är Hemslöjdens samlingar?

Hemslöjdens samlingar består av föremål och bilder som hemslöjdsföreningarna samlat de senaste hundra åren.

Under 1900-talet har svenska hemslöjdsföreningar byggt upp unika samlingar med föremål. Sedan 1996 har dessa föremål katalogiserats och digitaliserats för att göras tillgängliga. I samlingarna finns exempel både på hemslöjdsföreningarnas egen produktion och på traditionell slöjd. Här finns korgar, vantar, smidesljusstakar, träskedar, vävprover, keramik och mycket annat. Samlingarna utgör en viktig del i hemslöjdens historia. I Hemslöjdens samlingars databas finns drygt 45 000 föremål registrerad och hemslöjdsföreningarna arbetar för att så många föremål och bilder som möjligt ska finnas på Digitalt museum.

Förutom hemslöjdsföreningarnas samlingar finns även Zickermans studiesamling.

I Dalarna finns föremål från följande föreningar registrerade, Leksands Hemslöjdensvänner, Södra Dalarnas Hemslöjdsförening, Nås hemslöjdsförening och Mora Hemslöjdens Vänner.

LÄS MER OM

HEMSLÖJDSFÖRENINGAR

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

HISTORIK

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

HÅLLBARHET

GÅ EN KURS!

SLÖJDKALENDERN

KURSER FRÅN:
medlemsföreningar i hela landet
INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN