Att slöjda med barn och unga är ett självklart sätt att sprida slöjden som en kreativ, nyfiken, traditionell och nyskapande kulturform.

Slöjden skapar vägar till ett hållbart medvetande där problemlösning är en central del som stimulerar hjärnans utveckling.

”Alla barn och unga har rätt till alla sina språk och uttryck för att kunna ta plats och uttrycka sig i en demokrati. Därför måste den uppväxande generationen få möta och utöva konst och kultur. Kultur ska vara en självklar del av deras vardag – oavsett bakgrund och bostadsort.” Dalarnas Regionala Kultur och bildningsplan 2019-2022

 

IMMATERIELLT

KULTURARV

DALARNAS

DRÄKTER

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUNDS

STIPENDIER

SLÖJDKALENDERN

KURSER I HELA LANDET

kurser
i hela landet
Kursledare
en massa olika
INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN