POSTADRESS:

Dalarnas Hemslöjdsförbund

Falugatan 2

791 71 FALUN

 

TELEFON & E-POST

Fredrik Eriksson, hårdslöjdskonsulent, barn & unga

mobiltel: 070-668 28 14

e-post: fredrik.eriksson@hemslojdenidalarna.se

 

Kattis K Hofvander, textilslöjdskonsulent, barn & unga

mobiltel: 070-668 27 14

e-post: kattis.k.hofvander@hemslojdenidalarna.se

KULTURHUSET TIO14

I Kulturhuset tio14 i Falun har vi tillgång till slöjdlokal. Här ordnar vi olika slöjdaktiviteter för allmänheten, lovaktiviteter för barn & unga samt kurser för vuxna.

SLÖJD & MATERIAL

DALARNAS HEMSLÖJDSBUTIKER

VI STÖDS AV

REGION DALARNA

UTVECKLA, FÖRDJUPA ELLER FÖRNYA DINA KUNSKAPER

KURSER & WORKSHOPS