I Dalarna finns många slöjdare och slöjdföretag. De finns inom flera genrer: smide, vävning, sömnad, trä, broderi, spånad, skinn och läder, förgänglig slöjd mm

Slöjdarna jobbar med egen produktion, ibland med försäljning i våra Hemslöjdsbutiker. De deltar ibland på utställningar. Många jobbar på uppdrag för företag eller privatpersoner. Vissa jobbar även med skapande skola uppdrag.
Slöjdarna är en viktig del i arbetet med det immateriella kulturarvet. Utan våra slöjdare skulle vi tappa en massa kunskap om tekniker och material.
Vi har kontakt med de flesta av dem.
Vill du komma i kontakt med någon för beställning, skapande skola uppdrag eller annat? Hör av dig till oss, så kan vi vidarebefordra er förfrågan.

HEMSLÖJDSBUTIKER

HITTA SLÖJD!

SÖK VÅRA

STIPENDIUM

HYR

VERKTYG & REDSKAP

SLÖJD PÅ G

AKTUELLA HÄNDELSER

KIRSI MANNI

LEKSANDSBAND