Årligen utlyser Dalarnas Hemslöjdsförbund två stipendium.

Dalarnas Hemslöjdsföreningars Stipendium för Slöjd och hantverk samt Hilda Tillquist linstipendium. Stipendierna utdelas på Dalarnas Hemslöjdsförbunds årsstämma. Du hittar mer information om våra stipendier i rutorna nedan.

Inom Hemslöjdsrörelsen återfinns flera stipendium att söka. Dessa kan du läsa mer om på Sveriges hemslöjdsföreningars riksförbunds hemsida – www.hemslojden.org.

stipendium

FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

LINSTIPENDIET

STIPENDIAT 2024

STIPENDIUM I SLÖJD OCH HANTVERK

STIPENDIAT 2024

vad är på gång?

AKTUELLA HÄNDELSER

Aktiviteter
Utlysningar
Residens
mm
IMMATERIELLT KULTURARV

Vad är det?