Under våren 2021 utdelades stöd till två fördjupningsstudier inom immateriellt kulturarv. Stöden gick till Kirsi Manni och Gustaf Altin.

Kirsi Manni, Siljansnäs
Kirsi är handvävare och textilkonservator och arbetar med både traditionell och nyskapande vävning, samt bevarande av textilier. Genom sitt arbete med äldre textilier har även intresset för textila redskap och deras utformning väckts. Särskilt för den lokala tillverkningen av spinnrockar och bandvävstolar i Leksand.
Kirsi – ”Leksandsbandvävstolen är unik i sitt slag. Lokalt i Leksand utvecklades en bandvävstol med trampa och bandgrind i kombination med halvsolv…… Leksandsbandens mönster har dokumenterats och publicerats, men det finns inga tydliga instruktioner för att sätta upp och väva banden. Själv har jag fått söka upp kunniga äldre kvinnor i min by för att lära mig. Medelåldern ligger över 80 år och denna immateriella kunskap är på väg att försvinna. Jag vill dokumentera i ord och bild hur hantverket fortfarande utövas och utforma pedagogiska beskrivningar för att sätta upp och väva Leksandsband med Leksandsbandvävstol.”

Film av Kirsi om varpning i Leksands bandvävstol. HÄR

INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

KULTURSKOLA

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

KURSER & WORKSHOPS