Under våren 2022 utdelades stöd till slöjdare i Dalarna för fördjupning inom ett immateriellt kulturarv eller utveckling av ett pedagogiskt material. Emma Frost var en av de som fick stöd. Hon har arbetat med handsömnadstekniker.

Under den här fördjupningsstudien har jag undersökt stygn och handsömnadsteknik genom historien, från bronsålder till industrialism. Jag har fokuserat på nyttosömmar och tittat på vilka egenskaper de har hur de använts under olika tidsepoker.
Det har varit spännande att se vilka stygn och sömmar som återkommer årtusende efter årtusende. Samtidigt har det också varit tydligt hur sömnadsideal och material förändras i och med samhällsutveckling, teknisk utveckling, materialtillgång och mode. Det har också varit intressant att se hur olika sömnadstekniker byter funktion och användningsområde i under vissa tidsepoker och när nya sömnadstekniker tas i bruk.
Framöver vill jag gärna både undersöka sömnadshistoria ännu mer, men också förmedla den kunskap och information som jag redan fått. Alla dessa handsömnadstekniker har ju använts under många tusen år och är minst lika användbara idag som tidigare.

Emma Frost

Läs mer på Emmas hemsida – https://emmafrost.se/

 

INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN

slöjd på fritid

KULTURSKOLA

på gång

AKTUELLA HÄNDELSER