Slöjdhandledarutbildning 2024

Slöjdhandledarutbildningen i Dalarna, Uppsala och Västmanland, utgår från den traditionella slöjden. Utbildningen är till för dig som slöjdar och skapar och vill arbeta pedagogiskt med barn och unga som främsta målgrupp. Vi ser gärna att du deltar från en hemslöjdsförening, men alla är välkomna att söka!
Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare. Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Allmänt om kursen
Slöjdhandledarutbildningar har arrangerats i hemslöjdskonsulenternas regi i över 15 år. Den har lite olika inriktningar och fokus men utgår alltid från den traditionella slöjden och mötet i slöjdandet. Den bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen samt smart resurshantering. I slöjdhandledarutbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Kurslängd: 54 studietimmar

Kursen innehåller:
*Slöjdmaterial, slöjdmetoder och hållbart förhållningssätt
*Hur man förmedlar handlingsburen kunskap på ett inspirerande och kreativt sätt till barn och unga
*Praktiskt slöjdande
*Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik
*Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
*Pedagogik, berättande och arrangörskap
*Första hjälpen

 

Kursavgift: 3800 kr (ink moms), räkna med att kostnad för resa och övernattning tillkommer då träffarna är på olika orter.

I kursavgiften ingår: slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, litteratur, loggbok, föreläsningar, ev entréavgifter och dokumentation.

Föreläsare och handledare: hemslöjdskonsulenter i de olika regionerna samt engagerade och kunniga slöjdare och experter.

Medverkan: utbildningen bygger på att du deltar aktivt vid alla planerade träffar.

Digitala träffar via Teams
Du behöver en dator med kamera och internetuppkoppling

Fysiska träffar i Uppsala, Falun och Västerås. Under träffarna jobbar vi parallellt med kunskap om bemötande, hur man gör bra slöjd för barn och unga samt passande slöjdområden. Vi är både inom och utomhus.

Dagar och platser 2024
Onsdag 24 april: digitalt i Teams.
Lördag-söndag 27-28 april: i Uppsala.
Onsdag 22 maj: digitalt i Teams.
Lördag-söndag 25-26 maj: i Falun.
Onsdag 28 augusti: digitalt i Teams.
Lördag-söndag: 31 augusti-1 september i Västerås.
Onsdag 11 september: digitalt i Teams.

Tider
Digitala träffar: klockan 18.30-20.30.
Träffar på plats: klockan 9.00-16.00.

 

Sista anmälningsdag den 18 mars 2024!

I anmälan vill vi att du skriver: ditt namn, hemadress och fakturaadress, e-postadress, personnummer, samt en kort beskrivning av ditt slöjdande och varför du vill gå utbildningen. Ange din förening eller organisation.
Du anmäler dig via ett digitalt formulär, som du hittar HÄR! och eventuella filer e-postar du till slojdhander@upplandsmuseet.se.

Mer information
Kontakta oss på slojdhander@upplandsmuseet.se eller ring:
Kattis K Hofvander 070-668 27 14 (Dalarna)
Susann Levál 070-22 22 470 (Västmanland)
eller
Marie Fagerlind 018-16 91 70 (Uppsala).

 

Välkommen med din anmälan!
Marie, Pea, Fredrik, Kattis och Susann
Hemslöjdskonsulenter i Uppsala, Dalarna och Västmanland

SLÖJD

KALENDERN

SLÖJD

KULTURSKOLA

HITTA EN

LOVAKTIVITET