KULTURUTBUDSDAG BARN & UNGA 2023

Fredag 13 oktober 09.00 – 16.00 planerar de kulturella verksamheterna i regionen en gemensam utbudsdag som riktar sig till dig som köper in barnkultur.

Vi som anordnar dagen är Musik i Dalarna, Dalateatern, Hemslöjden i Dalarna, Avesta Art, Dalarnas museum, Bild & form, Film i Dalarna, Länsbiblioteket och Spelkulturen.

Plats: Kulturhuset tio14 i Falun / Tid: 13 oktober kl.9-16

SLÖJD

KALENDERN

SLÖJD

KULTURSKOLA

HITTA EN

LOVAKTIVITET