Hitta en slöjdaktivitet!

I Dalarna finns flera slöjdaktiviteter riktade till barn och unga.

I Falun kan man på kulturskolan välja slöjd som aktivitet. Läs mer under Kulturskola.

I Borlänge finns SlöjdLab, som startades med medel från Allmänna arvsfonden med Sätergläntan som projektägare. SlöjdLab drivs vidare av Rädda Barnen. Hitta länken till SlöjdLab i rutan nedan.

De ideella medlemsföreningarna arrangerar ibland slöjdaktiviteter för barn och unga. Dessa hittar du i kalendariet, se ruta nedan.

 

SLÖJD

KALENDERN

SLÖJD

KULTURSKOLA

ATT GÖRA SJÄLV!

SLÖJD TIPS