Hitta en slöjdaktivitet!

I Dalarna finns flera slöjdaktiviteter riktade till barn och unga.

I Falun kan man på kulturskolan välja slöjd som aktivitet. Läs mer under Kulturskola.

I Borlänge finns Slöjdlab, som startades med medel från Allmänna arvsfonden med Sätergläntan som projektägare. Slöjd Lab drivs vidare av Rädda Barnen. Hitta länken till SlöjLab i rutan nedan.

I Rättvik arrangeras varje sommar ”slöjden i skogen” en slöjdvecka för barn och unga upp till 12år. Slöjden i skogen är ett samarbete mellan studieförbundet vuxenskolan, Finnbacka by och Dalarnas Hemslöjdsförbund. (Uppehåll sommaren 2022)

De ideella medlemsföreningarna arrangerar ibland slöjdaktiviteter för barn och unga. Dessa hittar du i kalendariet, se ruta nedan.

Vi uppdaterar sidan med nya aktiviteter för barn & unga.

 

SLÖJD

KALENDERN

SLÖJD

KULTURSKOLA

HITTA EN

LOVAKTIVITET