SlöjdLab finns i Borlänge och drivs av Rädda Barnen.

SlöjdLab är ett nätverk av verkstäder där barn och unga i åldern 12-16 år kan prova på och utforska slöjd och hantverk, såsom trä, textil och återbruk. Verkstäderna finns i ett antal bostadsområden i Borlänge. I verkstäderna finns verktyg, redskap och material för att skapa, experimentera och utforska. Där arrangeras också prova-på workshops där unga får tillfälle att lära sig mer om vad verkstäderna kan erbjuda. SlöjdLab ger även unga möjlighet att delta i slöjdledarutbildning för att själva hålla workshops i verkstäderna.

SlöjdLab startades av Sätergläntan

Projektet har startat upp fyra ”Slöjd Lab” för barn och unga i Borlänge. Barnen kommer till träffpunkterna för att slöjda på sin fritid. Äldre barn har möjlighet att bli ledare till yngre barn, de får då gå en slöjdlärarutbildning. Verksamheten lever vidare i Rädda Barnens regi, de får föreningsbidrag från kommunen och verksamheten bygger i stor utsträckning på ideellt engagemang. Bostadsbolaget Tunabyggen tillhandahåller lokaler.

Läs mer och bli delaktig:

länk till –  SlöjdLabbs instagram

 

SLÖJDA SJÄLV!

GÅ EN KURS

SLÖJDA I BORLÄNGE

SLÖJDLABB

KULTURRÅDET

SKAPANDE SKOLA