Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Skapande skola är ett statsbidrag som medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och ger eleverna tillgång till kulturens alla uttrycksformer.

Skapande skola-bidrag kan sökas för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.

Om ni på er skola är intresserade av att beställa skapande skola projekt med inriktning slöjd och hållbarhet så kontakta oss gärna.

SLÖJDA SJÄLV!

GÅ EN KURS

SLÖJDA I BORLÄNGE

SLÖJDLAB

KULTURRÅDET

SKAPANDE SKOLA