Kulturskola är en frivillig, offentlig subventionerad undervisning som bedrivs på kommunal nivå.

Kulturskolan är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans, hemslöjd och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdom efter skoldagens slut. Alla kommuner har en kulturskola eller en musikskola.

I Dalarna är det idag bara Falun som har slöjd i sitt utbud. Vi har under 2021 – 22 samarbetat med Kulturskolan i Falun för att möjliggöra slöjd för barn och unga. Vi har med stöd från dem engagerat olika slöjdare till såväl lov som ordinarie verksamhet inom slöjd för barn och unga.

Hitta till Kulturskolan via länk i ruta nedan.

———————————————————–
Fler kommuner ökar idag sitt utbud av ämnen.

Vill ni införa hemslöjd som en del i er kulturskolas utbud tveka inte att höra av er till oss för tips och råd.

FÖR GRUNDSKOLAN

SKAPANDE SKOLA

BORLÄNGE

SLÖJDLAB

KURSER & LÄSÅRSUTBILDNINGAR

SÄTERGLÄNTAN