Slöjda på fritiden

Här kan du hitta olika lovaktiviteter inom slöjd riktade till barn och unga.

Du kan också söka i slöjdkalendariet efter kurser.

KULTURSKOLAN FALUN

SOMMARSLÖJD

SLÖJDA I BORLÄNGE

SLÖJDLAB

BLI

SLÖJDHANDLEDARE