DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND är arbetsgivare åt två hemslöjdskonsulenter vars verksamhet omfattar områdena kulturarv, kunskapsförmedling och näring.

Länsförbundet har till ändamål att främja hemslöjden och dess utveckling inom Dalarna. För fullgörande av detta ska vi; arbeta för ökad kunskap och ökat intresse, samt skapa opinion för hemslöjdens frågor. Verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande. Företräda länets lokala hemslöjdsföreningar och verka för en hållbar organisation. Informera och sprida kännedom om hemslöjden, hemslöjdens kulturarv och dess utveckling samt medverka till att hemslöjd, slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv. Främja slöjdens utveckling som näring. Samverka med Region Dalarna, Nämnden för Hemslöjdsfrågor och konsulenter i övriga landet. Verka för samarbete med organisationer och kommuner i Dalarna med intresse för förbundets verksamhet.

Dalarnas Hemslöjdsförbund har ett regionalt uppdrag – Främjande av Hemslöjd. DHF är en ideell paraplyorganisation för hemslöjden i Dalarna. Förbundet är en fristående organisation och ingår i samverkansmodellen. Dalarnas Hemslöjdsförbund uppbär verksamhetsbidrag genom Region Dalarna.

Kontakta oss om du:

– Söker slöjdare till skapande skola.

– Har gått en slöjdhandledarutbildning och vill hålla kurser.

– Är ny slöjdare i Dalarna och vill finnas med i vårt kontaktnät.

– Vill börja väva.

– Söker material till en dräkt.

– Söker en slöjdkurs.

– Vill vara med i en täljgrupp.

– Har en massa andra frågor om slöjd.

LÄS OM

STIPENDIER & STIPENDIATER

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

HISTORIK

HEMSLÖJDSKONSULENTERNA

KONTAKTA OSS

GÅ EN KURS

SLÖJDKALENDERN

KURSER FRÅN:
medlemsföreningar i hela landet
INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN