Styrelsen är arbetsgivare för hemslöjdskonsulenterna och har ansvar för förbundets ekonomi samt att verksamheten följer de riktlinjer och villkor som finns för uppbärande av verksamhetsbidrag. DHF ingår i Region Dalarnas samverkansmodell och erhåller årligen ekonomiskt stöd.

Ordinarie ledamöter:
Per Erik Kaj, Grangärde, ordförande
Märta Kallur, Rättvik, vice ordförande
Täpp Lars Arnesson, Malung
Kristina Kvarnbäck, Leksand
Anna Hagland, Falun
Chia Jonsson, Falun
Cecilia Ingegerdsdotter, Idre

Suppleanter:
Carola Vintéus, Stora Skedvi
Carina Nolåkers, Borlänge

Utsedda av Region Dalarna:
Susanne Norberg, Falun
Anna Granlund, Borlänge (suppleant)

Utsedd av Länsstyrelsen Dalarna:
Jakob Ebner, Falun

 

Valberedning:
Charlotta Staffan Gille, Falun
Anna-Kerstin Österström, Mora
Jeanette Asperen, Orsa

SLÖJD &

HÅLLBARHET

HITTA EN

SLÖJDARE

SLÖJD FÖR

BARN OCH UNGA