Dalarnas Hemslöjdsförbund är ett ideellt länsförbund med 20 lokala hemslöjdsföreningar och butiker anslutna. Förbundet och föreningarna arbetar med att föra vidare och utveckla Dalarnas slöjdtraditioner. I de lokala hemslöjdsföreningarna kan enskilda personer vara medlemmar.

Hemslöjden i Dalarna arbetar för att tillvarata, utveckla, och förnya slöjden som kultur och näring. Genom slöjd och hantverk medverkar vi till att bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi både värnar och förnyar kulturarvet genom att slöjd och hantverk blir en självklar del av människors vardag. Dalarnas Hemslöjdsförbund erbjuder ett nätverk över hela Dalarna, stöttar medlemsföreningarna i olika frågor och är en länk till riksorganisationen.

Genom att bli medlem i en av våra ideella medlemsföreningar stödjer du det arbetet och blir delaktig i verksamheten. Du får del av stöd, trygghet, gemenskap inspiration och kunskap.

Dalarnas Hemslöjdsförbund har ett regionalt uppdrag – Främjande av Hemslöjd.  Förbundet är en fristående organisation och ingår i samverkansmodellen. Dalarnas Hemslöjdsförbund uppbär verksamhetsbidrag genom Region Dalarna.

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

HISTORIK

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

VERSAMHETSBERÄTTELSE

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

HEMSLÖJDSKONSULENTERNA

GÅ EN KURS!

SLÖJDKALENDERN

KURSER FRÅN:
medlemsföreningar i hela landet
INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN