UTLYSNING 2024

Stipendiet vill uppmuntra till fortbildning och utveckling inom slöjd och hantverk och kan sökas av personer verksamma i Dalarna.

OBS! Nytt för i år! Stipendiat kan också föreslås av annan person.

Så här söker du (för dig eller någon annan) – Skicka in en ansökan med namn och kontaktuppgifter där du berättar vad du gör och hur du vill använda stipendiet. Bifoga arbetsprov och handlingar som du vill hänvisa till.

Fördelningen av stipendiet bestäms av Dalarnas Hemslöjdsförbunds stipendiejury.

Stipendiet utdelas på DHF:s årsstämma på Fornby folkhögskola, 9 april.

Stipendiesumman för 2024 är 15 000 kr.

Ansökan lämnas eller skickas senast den 19 mars till:

Dalarnas Hemslöjdsförbund,

Falugatan 2

791 71 Falun

Du kan också mejla din ansökan till oss.

Hör av dig om du har några frågor!

Kattis K Hofvander, textil – 070-668 27 14/ kattis.k.hofvander@hemslojdenidalarna.se

Fredrik Eriksson, hårdslöjd – 070-668 28 14/ fredrik.eriksson@hemslojdenidalarna.se

Hilda Tillquist

LINSTIPENDIUM

DALARNAS

HEMSLÖJDSBUTIKER

FLERA

STIPENDIER