Hilda Tillquist linvävarfond utdelar stipendium till person/grupp som på olika sätt verkar för linets fortlevnad i Dalarna. Stipendiet kan sökas av den som främjar och förnyar linnevävningen eller som på olika sätt hanterar råmaterialet tex. genom linodling eller linspånad alternativt som vårdar och sköter linnevävnader. Stipendiet kan sökas av en enskild person eller flera i grupp, man kan även nominera någon/några till stipendiet.

Hilda Tillquist linstipendium instiftades av Hilda Tillquist (1911 – 1998). Hilda var född i Ängesgårdarna, Borlänge och var en svensk och internationell storhet på vävområdet och framförallt inom linarbete. Hon var verksam på Sätergläntans vävskola i Insjön i 42 år, som lärare, butiksföreståndare och många år som rektor. Hilda var styrelsemedlem i Dalarnas Hemslöjdsförbund i 35 år. När hon avgick ur styrelsen 1987 donerade hon till förbundet, en summa som utgör basen i linvävarfonden ur vilken linstipendiet utdelas.

Utlysning av stipendiet sker årligen i januari - februari

Linstipendiet 2023:

Hilda Tillquist linvävarfond utdelar stipendium till person/grupp
som på olika sätt verkar för linets fortlevnad i Dalarna.
Stipendiet kan tilldelas den som:

Främjar och förnyar linnevävning
Hanterar råmaterialet t ex linodling eller linspånad
Vårdar och sköter linnevävnader

Stipendiet utdelas vid Dalarnas Hemslöjdsförbunds årsstämma
den 28 mars. Stipendiesumman är 10 000 kr.

Skicka in din ansökan med en beskrivning vad du/ni gör och vad
stipendiet ska användas till. Bifoga fotografier/vävprover.

Det går även att nominera någon/några till stipendiet.

Ansökan inlämnas senast 13 mars

Ansökan skickas eller lämnas till:

Dalarnas Hemslöjdsförbund
Falugatan 2, 791 71 Falun

kattis.k.hofvander@hemslojdenidalarna.se

STIPENDIUM

SLÖJD OCH HANTVERK

DALARNAS

HEMSLÖJDSBUTIKER

HYRA

REDSKAP & VERKTYG