Hilda Tillquist linvävarfond utdelar stipendium till person/grupp som på olika sätt verkar för linets fortlevnad i Dalarna. Stipendiet kan sökas av den som främjar och förnyar linnevävningen eller som på olika sätt hanterar råmaterialet tex. genom linodling eller linspånad alternativt som vårdar och sköter linnevävnader. Stipendiet kan sökas av en enskild person eller flera i grupp, man kan även nominera någon/några till stipendiet.

Hilda Tillquist linstipendium instiftades av Hilda Tillquist (1911 – 1998). Hilda var född i Ängesgårdarna, Borlänge och var en svensk och internationell storhet på vävområdet och framförallt inom linarbete. Hon var verksam på Sätergläntans vävskola i Insjön i 42 år, som lärare, butiksföreståndare och många år som rektor. Hilda var styrelsemedlem i Dalarnas Hemslöjdsförbund i 35 år. När hon avgick ur styrelsen 1987 donerade hon till förbundet, en summa som utgör basen i linvävarfonden ur vilken linstipendiet utdelas.

Utlysning av stipendiet sker årligen i slutet av januari - början av februari

STIPENDIUM

SLÖJD OCH HANTVERK

DALARNAS

HEMSLÖJDSBUTIKER

HYRA

REDSKAP & VERKTYG