BESKRIVNING

Stipendiet vill uppmuntra till fortbildning och utveckling inom slöjd och hantverk och kan sökas av personer verksamma i Dalarna.

Vi vill att du gör en egenhändig ansökan med namn och kontaktuppgifter där du berättar vad du vill använda stipendiet till. Bifoga arbetsprov och handlingar som du vill hänvisa till. Utlysningen sker i januari-februari.

Stipendiet för Slöjd och hantverk består av medel från Dalarnas Hemslöjdsförbund och samtliga hemslöjdsföreningar i Dalarna, ideella, ekonomiska samt hemslöjdsbutiker.

Från och med 2015 är stipendiet sökbart och utdelas genom beslut i DHF:s jurygrupp. Belopp bestäms av styrelsen, beroende på avkastning och inbetalningar till stipendiet från medlemmar. Juryn kan dela Stipendiet på flera.

Stipendiet utdelas på Dalarnas Hemslöjdsförbunds årsstämma som årligen hålls senast 15 april.

Utlysning av stipendiet sker årligen i januari - februari

Hemslöjden i Dalarna utlyser Stipendium i Slöjd och Hantverk 2023

Stipendiet vill uppmuntra till fortbildning och utveckling inom slöjd och hantverk och kan sökas av personer verksamma i Dalarna.
Vi vill att du gör en egenhändig ansökan med namn och kontaktuppgifter där du berättar vad vill använda stipendiet till. Bifoga arbetsprov och handlingar som du vill hänvisa till.

Fördelningen av stipendiet bestäms av Dalarnas Hemslöjdsförbunds stipendiejury och utdelas på DHF:s årsstämma den 28 mars.

Stipendiesumman för 2023 är 15 000 kr.

Ansökan lämnas eller skickas senast den 13 mars till:
Dalarnas Hemslöjdsförbund, Falugatan 2, 791 71 Falun
Info:
070-668 27 14, kattis.k.hofvander@hemslojdenidalarna.se
070-668 28 14, fredrik.eriksson@hemslojd.org

Hilda Tillquist

LINSTIPENDIUM

DALARNAS

HEMSLÖJDSBUTIKER

FLERA

STIPENDIER