UTLYSNING LINSTIPENDIUM 2024

Hilda Tillquist linvävarfond utdelar stipendium till person/grupp som på olika sätt verkar för linets fortlevnad i Dalarna.

Stipendiet kan tilldelas den som:

Främjar och förnyar linnevävning

Hanterar råmaterialet t ex linodling eller linspånad

Vårdar och sköter linnevävnader

 

Stipendiet utdelas vid Dalarnas Hemslöjdsförbunds årsstämma på Fornby Folkhögskola i Borlänge den 9 april 2024.

Stipendiesumman är 10 000 kr.

Skicka in din ansökan med en beskrivning vad du/ni gör och vad stipendiet ska användas till.

Bifoga fotografier och ev. vävprover.

Det går även att nominera någon/några till stipendiet.

Ansökan inlämnas senast 19 mars

Ansökan skickas eller lämnas till:

Dalarnas Hemslöjdsförbund
Falugatan 2, 791 71 Falun

kattis.k.hofvander@
hemslojdenidalarna.se

OBS! om du inte söker med vävprover kan ansökan inlämnas digitalt.

 

STIPENDIUM

SLÖJD OCH HANTVERK

DALARNAS

HEMSLÖJDSBUTIKER

HYRA

REDSKAP & VERKTYG