Hilda Tillquist linvävarfond utdelar 2024 linstipendiet till:

Orsa lin och ull tilldelas linstipendiet för sitt aktiva arbete med att stötta och uppmuntra andra i arbetet kring linberedning. För att de aktivt och hjärtligt förmedlar sin kunskap på seminarium, i utställningar och med workshops. Under 2023 var de till stor hjälp på utställningarna Lin i Dalarna förr och nu samt Lin för livet, där de deltog med produkter och med workshop. Under linseminariet ”Om lin” deltog de och berättade om sina erfarenheter. Under hela projektet 1 kvm lin som startades 2020 har de varit engagerade och bidragit med sin kunskap i digitala föredrag och praktiska workshops. Sen de startade sin förening 1984 har de idogt och uthålligt fortsatt sin verksamhet med odling och beredning.

 

STIPENDIUM

SLÖJD OCH HANTVERK

DALARNAS

HEMSLÖJDSBUTIKER

HYRA

REDSKAP & VERKTYG