Styrelsen är arbetsgivare för hemslöjdskonsulenterna och har ansvar för förbundets ekonomi samt att verksamheten följer de riktlinjer och villkor som finns för uppbärande av verksamhetsbidrag. DHF ingår i Region Dalarnas samverkansmodell och erhåller årligen ekonomiskt stöd.

Ordinarie ledamöter:
Per Erik Kaj, Grangärde, ordförande
Märta Kallur, Rättvik, vice ordförande
Lisbeth Hedin-Sahlin, Falun
Kristina Kvarnbäck, Leksand
Anna Hagland, Falun
Pernilla Wåhlin Norén, Borlänge
Anna-Karin Jobs Arnberg, Dala-Floda

Suppleanter:
Carola Vintéus, Stora Skedvi
Björn Grünewald, Säter

Utsedda av Region Dalarna:
Anneli Qvicker, Älvdalen
Ingrid Lindahl, Borlänge (suppleant)

Utsedd av Länsstyrelsen Dalarna:
Jakob Ebner, Falun

 

Valberedning:
Kristina Karlsson, Mora
Carina Nolåkers, Borlänge
Jeanette Asperen, Orsa

SLÖJD &

HÅLLBARHET

HITTA EN

SLÖJDARE

SLÖJD FÖR

BARN OCH UNGA