Vill du handleda barn och unga i slöjd? Vi utbildar dig.

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den gamla slöjden som bygger på enkla tekniker, handverktyg och material från naturen och återbruk. Denna slöjd är lätt att anpassa till var och ens förutsättningar och behov vilket medför stora möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling. Vi lägger också vikt vid att slöjden ingår i ett sammanhang som exempelvis lek, berättande och musik.
En stor del av utbildningen innehåller praktiskt slöjdande i olika tekniker och material bl.a täljning i färskt trä, ull, återbruksslöjd, olika textila tekniker mm.

Förutom detta ingår föreläsningar, diskussioner och resonemang kring exempelvis:

• genusfrågor
• mångkultur/tvärkultur
• barnet i centrum
• likabehandling
• hållbarhet
• slöjdens lust och nytta
• slöjdens inspirationskällor
• slöjdens rum – ute och inne
• lagar och regler
• aktivitetsskapande
• cirkelledarutbildning
• kurs i barnolycksfall

Vi håller kurser för grupper på beställning.

 

SLÖJD

KALENDERN

SLÖJD

KULTURSKOLA

HITTA EN

LOVAKTIVITET