Vi vill inspirera till att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Därför arrangerar vi temaveckor om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling.

Tillsammans med Tvärsgruppen- bestående av hemslöjdskonsulenter från Dalarna, Gävleborgs-, Uppsala, Västmanland, Örebro och Värmlands län arrangerar vi sedan 2020 Slöjd Håller-veckan som har fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling.

År 2020 och 2021 fokuserade vi på MÅL 11: Hållbara Städer och Samhällen samt MÅL 12: Hållbar Konsumtion och Produktion.

2022 var temat Slöjd, skog och hållbarhet

Vill du läsa mer om Slöjd och Hållbarhet kan du följa “slöjd håller” som är hemslöjdskonsulenternas egna sida  med instagram, facebook och hemsida.

I rutorna här nedanför kan du hitta info om årets slöjdhåller vecka 20 - 26 mars.

SLÖJD HÅLLER

QUIZ 2023

HITTA MATERIAL OCH REDSKAP

HEMSLÖJDSBUTIKER

SLÖJDA SJÄLV

KURSER FÖR BARN & UNGA