It's Now or Näver Digital lunchföreläsning med bokaktuella Emma Dahlqvist.

MÅNDAG 20 MARS KL 12.00-13.00. FÖR SLÖJDARE OCH HANTVERKARE.

Emma Dahlqvist är en designer och konstnär som arbetar med att kombinera björknäver med digitala tekniker och experimentella metoder. Hon intresserar sig för att mixa de konventionella metoderna att bearbeta nävern på, som ofta är djupt rotad i en slöjdtradition, med nya tekniker för att på så vis vidga upplevelsen av och kvalitéerna hos materialet. Under föreläsningen “It’s Now or Näver” berättar hon om näverns unika egenskaper och möjligheter och varför det är ett intressant material för framtida design. Hon visar även exempel på traditionella och experimentella arbeten hon gjort i karriären. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Länk till lunchföreläsningen hittar du HÄR

SLÖJD HÅLLER

MINIUTSTÄLLNING

HITTA MATERIAL OCH REDSKAP

HEMSLÖJDSBUTIKER

SLÖJDA SJÄLV

KURSER FÖR BARN & UNGA