Residenset är till för dig som arbetar professionellt med slöjd och hantverk och använder dig av material från skogen. Det kan vara rötter, näver, trä av olika slag men också växter, mossor, svampar m.m. Kanske arbetar du med skogen som rum, där människor kan få prova på att slöjda eller lära sig mer om slöjdmaterial?

Du ska vara intresserad av hållbarhetsfrågor och att samarbeta med andra för att lösa både det du går och funderar på själv, och hur slöjden kan vara ett sätt att förändra vårt levnadssätt mot större hållbarhet.

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland eller Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

VAD FINNS DET FÖR SKOG OCH MATERIAL KRING SIXTORP?

Utgångspunkten är att vi tar slöjdmaterial i området runt Sixtorp och ur skogen i närheten. Skogen är varierad och landskapet är präglat av bergsbruket. Här finns fördämningar av vattendrag, övergivna gruvhål, gamla stigar och leder. Eftersom uttaget av ved till gruvdriften varit relativt hög så är skogsbeståndet förhållandevis ungt även om det finns riktigt gamla träd här och var. I direkt anslutning till Sixtorp finns ett levande kulturlandskap med betande djur och åkerbruk. Det gynnar trädarter och växter som trivs i närheten av människor. Runt Sixtorp finns det gott om hassel och andra lövträdsarter. Längre in i skogen blir de skogsbildande trädarterna mer dominerande. Undervegetationen bjuder på många örter och andra växter.

Komplettering med andra material som kan behövas för exempelvis textila tekniker görs efter överenskommelse.

VAD VILL DU UTVECKLA ELLER TESTA?

Berätta i ansökan hur du vill utmana dig själv, hur du vill fördjupa din materialkunskap, utveckla och experimentera med metoder och processer, eller testa material som är nya för dig. Hur tänker du kring din slöjd och hållbarhet?

KRÄVS DET NÅGON MOTPRESTATION?

Du använder residensperioden till egen utveckling inom slöjdområdet och utforskar tillsammans med gruppen området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet. Du redovisar vad du/ni har utvecklat, experimenterat med, testat och reflekterat över, under residensets sista dag.

Under residensperioden planerar vi att bjuda in personer som är engagerade i hållbarhetsfrågor. Dessa tillfällen lägger grund för reflektion och samtal om hur vi kan utveckla samverkan som en del av hållbarhetsarbetet.

Du deltar i utvärderingen av residensveckan.

VILKEN ERFARENHET BEHÖVS?

Du har arbetat några år med din verksamhet och är intresserad av att utveckla den och ditt förhållande till natur och miljö.

VILKA SLÖJDOMRÅDEN RIKTAR SIG RESIDENSET TILL?

Slöjden kan utgå ifrån traditionella slöjdmaterial, verktyg, tekniker och upplevelser, men kan också utmana med nya uttryck/frågeställningar/ koncept/ målgrupper och metoder, samt sättas in i en hållbarhetskontext.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Kontaktperson

Lars Petersson

Slöjdkonsulent Örebro läns museum

070-545 78 22

Mer info samt anmälningslänk:

https://www.olm.se/slojdresidens2024

Digitalt informationsmöte om residenset 1 februari kl 17:00 och 2 februari 2024 kl 12:00. Länk till informationsmötet hittar du på:

https://www.olm.se/slojdresidens2024

Dalarnas hemslöjdsförbunds

STIPENDIER

HEMSLÖJDSGUIDEN

OM HÅLLBARHET

SLÖJDEN, SKOGEN OCH HÅLLBARHETEN

BESÖK RESIDENSET 2022