Utlysning av stöd för fördjupning inom en specifik teknik eller ett materialområde med koppling till det immateriella kulturarvet.

Vi jobbar för att stärka arbetet kring Dalarnas levande immateriella kulturarv och utlyser därför upp till tre stöd för arbete inom en specifik teknik eller ett materialområde. Utlysningen riktar sig till dig som är aktiv utövare inom slöjd. Ett övergripande syfte med utlysningen är att bidra till att det immateriella kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Totalt erbjuds upp till tre stöd för fördjupning inom en specifik teknik eller ett materialområde på vardera 40.000kr.

Vem kan söka?
Du som arbetar aktivt med slöjd. Du har registrerad firma eller fakturerar genom faktureringstjänst. Det är också möjligt att söka i samverkan med en eller flera andra personer. En ansökan avser då 40 000 kr för hela gruppen. Den/de som söker ska vara skriven/skrivna i Dalarna. Endast en ansökan per person kan beaktas.
Utlysningen är inte avsedd för grundläggande utbildningar.

Hur ska arbetet gå till?
Med denna utlysning vänder vi oss till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ett av slöjdens immateriella kulturarv eller som redan jobbar med ett immateriellt kulturarv inom slöjd och vill dokumentera och dela med dig av detta.
Vi prioriterar material/tekniker där det finns få utövare, som tex: helnäver, rotslöjd, korg, dräkt, bindmössor, bandvävning, dalknyppling, svepaskar, laskning m,m.
Om du blir beviljad stöd kommer du i samråd med länshemslöjdskonsulenterna att skapa en plan på hur arbetet ska bedrivas. Vi kommer också att ha ett löpande dialog under arbetets gång. Arbetet ska innehålla en praktisk såväl som teoretisk del.
Du kan använda stödet till eget arvode, studieresor, kursavgift, materialförskaffning eller liknande.

Redovisning
Projektet kräver en skriftlig redovisning med fotodokumentation, ev. en film. Redovisningen kommer att delas på vår hemsida www.hemslojdenidalarna.se.

Är ersättningen skattefri?
Ersättning som förutsätter en motprestation till givaren är i princip alltid skattepliktigt, oavsett vad givaren väljer att kalla det för. Det går alltså inte att komma runt beskattningen för en ersättning genom att bara kalla den för stipendium/projektbidrag eller dyl. För mer information kontakta www.skatteverket.se

Så här söker du
Ansökan ska innehålla följande:
• Namn
• Ev. Företagsnamn
• Mobil
• Epost
• Adress
• Kommun
• Personnummer eller organisationsnummer
• Beskriv vem du är och varför du söker.
• Beskriv kurser, utbildningar eller arbeten som du gjort som är relevanta för ansökan.
• Beskrivning av vad du önskar göra. Försök att vara utförlig ca 150-250 ord.
• Bifoga en översiktlig tidsplan och budget
• Skriv in länkar till dina sociala medier.
• Ev.Webbplats

Ansökan är öppen mellan 13 oktober – 12 november 2023. Beslut lämnas så snart som möjligt efter ansökningsperiodens slut.

Dalarnas Hemslöjdsförbund och hemslöjdskonsulenterna beslutar om vilka som beviljas fördjupningsstudier.
Utbetalningen sker i direkt anslutning till beslutet. Utbetalningen sker genom att faktura skickas till förbundet. Fakturan kan också skickas via tex frilansfinans.
Projektet ska vara avslutat och redovisat före den 1 september 2024.

Ansökan postas eller e-postas till:
Adress: Dalarnas Hemslöjdsförbund, Falugatan 2, 791 71 FALUN
E-post:
Fredrik Eriksson, hårdslöjd – fredrik.eriksson@hemslojd.org
Kattis K Hofvander, textil – kattis.k.hofvander@hemslojdenidalarna.se

HOS MEDLEMSFÖRENINGARNA

SLÖJDAKTIVITETER

VAR MED OCH ODLA

1 KVM LIN

HEMSLÖJDSKONULENTERNA

KONTAKTA OSS