Följande personer erhöll stöd för fördjupning inom en specifik teknik eller ett materialområde med koppling till det immateriella kulturarvet.

Maria Jufvas, mästare inom hand- och konstvävning.

Jag har fått stöd för att utforska förkläden med fokus på Leksands dräkten, men även se om jag finner likheter med andra i förkläden i Dalarna. Det som är mitt huvudmål är att utforska betydelsen av snodden på garnet. Vad händer om jag tillsätter snodd på ett garn som är maskinspunnet?

 

 

 

 

Ida Jansson, slöjdare
Jag vill använda stödet till att fortsätta utforska näver som material, fördjupa mina kunskaper i att fläta näver och tillverka föremål i helnäver.

Under projektet vill jag, förutom att fläta och tampa burkar, prova några för mig nya tekniker, bla. burk i hel “nävercylinder” från björkstam, näverburk, skål och korg sydda med lingarn eller rot och förstärkning av kanter med björkrot.

Jag vill med hjälp av det här projektet föra kunskapen om näver som slöjdmaterial vidare och lära om äldre tekniker, föremål och seder. Jag vill även reflektera över om och hur man kan leva på att arbeta med hantverket idag, och vilka produkter av näver som är intressanta för slöjdare och konsumenter i vår tid.

Jag kommer vid flera tillfällen under sommaren 2024 att besöka Margit Hielle i Mora, som har arbetat med näver i mer än 30 år. Tillsammans med henne kommer jag att få fördjupa min kunskap om näver.

 

 

Ostwald Au-Yeung, slöjdare och konsthantverkare

Jag vill återuppta de gamla tennskodda läderbälten som är unika för leksandsdräkten. Inom projektet vill jag, baserad på gamla exempel, arbeta fram en hållbar produkt som speglar det traditionella hantverket och som går att använda till dräkten idag.
Det här projektet kommer att utgå från gamla gjutformar som finns kvar och bevarade bälten i museisamlingar. Målet är att kunna erbjuda nytillverkade, historiskt baserade bälten till försäljning och att fördjupa vår kunskap om lokala hantverkstekniker. Syftet är att berika såväl det materiella som det immateriella kulturarvet.

 

 

 

 

Täpp Lars Arnesson, pälssömmare och fäbodbrukare 

Dalarna har ungefär 20 områden där det finns lokalt särpräglade dräkter, där ingår de olika plaggen i päls och i skinn. Alltifrån byxor till handplagg, ytterplagg, kjolar, livstycken och huvudbonader. Området är enormt stort att utforska och vi är få som arbetar med just päls. Jag har under ett 20-tal år samlat på mig pälsar från de olika socknarna i Dalarna.

I den här ansökan vill jag koncentrera mig på att fördjupa mig i laskade mönster på skinnbyxor.

Jag ser att det finns ett stort behov av just skinnbyxor. Som redovisning av min fördjupning av laskade mönster på skinnbyxor vill jag göra två eller tre sökbara filmer på youtube. Filmer där jag visar och berättar hur man för på ett mönster på skinnet och sedan laskar mönstret.

 

HOS MEDLEMSFÖRENINGARNA

SLÖJDAKTIVITETER

SLÖJD OCH LIN

STIPENDIUM

HEMSLÖJDSKONSULENTERNA

KONTAKTA OSS