DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND inbjuder till årsstämma 9 april kl.14:00-16:30 på Fornby folkhögskola i Borlänge

PROGRAM:

14:00 Fika i Fornby folkhögskolas matsal.
Borlänge Hemslöjdsförening presenterar sig och sin verksamhet.

14:45 Årsstämma i Stora salen på Fornby folkhögskola

Stipendieutdelning av Hilda Tillquist Linstipendium och
Dalarnas Hemslöjdsföreningars Stipendium för slöjd och hantverk

15:45 Jakob Ainegren, violinbyggare från Rättvik berättar om folkliga fioler.
Jakob mottog stipendiet för slöjd och hantverk 2021.

Handlingarna finns tillgängliga för medlemmarna två veckor innan årsmötet på vår hemsida. Handlingar kommer även att finnas på plats.

Anmälan om deltagande till konsulentkontoret senast 25 mars.

Till årsmötet får varje medlem utse ett ombud samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 100-tal enskilda medlemmar. Men alla medlemmar är välkomna att delta!

Anmälan av ombud samt allmänt deltagande till:
e-post: kattis.k.hofvander@hemslojdenidalarna.se
fredrik.eriksson@hemslojdenidalarna.se
tel. 070-668 27 14 (Kattis) alt. 070-668 28 14 (Fredrik)

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR!
Per Erik Kaj, Fredrik Eriksson & Kattis Karlsson Hofvander

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

HEMSLÖJDSKONSULENTER

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

MEDLEMSFÖRENINGAR

DALARNAS HEMSLÖJDSFÖRBUND

HEMSLÖJDSBUTIKER