För att få avlägga ett gesällprov måste du ha minst tre års yrkesutbildning med praktik.

Gesällprovets omfattning ser du i provbestämmelserna för respektive yrke, se nedan. Gesällprovet kan utföras i slutet av en utbildning eller som enskilt arbete. När gesällprovet är inlämnat avgör en granskningsnämnd om det ska belönas med ett gesällbrev.

Hemslöjden bedömer gesällprov inom följande yrken:
Här hittar du länkar till PDF:er

Handvävaryrket/konstvävaryrket – vävning
Broderiyrket/konstbroderiyrket – broderi
Stickningsyrket, handstickning/handstickningsmaskin –stickning
Maskinstickning – maskinstickning
Slöjdaryrket – trä – slojdaryrket-tra
Krukmakaryrket – krukmakare
Träbildhuggaryrket – trabildhuggare-1
Garvaryrket – garvaryrket
Dräktsömnadsyrket – draktsomnad

Gesällbrev i smide handhas av Sveriges Konstsmidesförening 

INSTITUTET FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

SÄTERGLÄNTAN

SLÖJD FÖR BARN & UNGA

SLÖJDHANDLEDARUTBILDNING

LÄS VIDARE

UTBILDNINGAR & KURSER