Vi vill inspirera till att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material.

Vi har en miniutställning med hållbara ideér som lätt kan sättas upp på tex. ett bibliotek. Slöjd Håller utställningen är ett enkelt och lustfyllt sätt att närma sig agenda 2030 och det globala målet 12.8 om att öka kunskapen om hållbara livsstilar. Vår miniutställning Slöjd håller visar på enkla och hållbara sätt att minska ditt avtryck i konsumtionssamhället. Hör av dig om du är intresserad av att visa utställningen.

BLI MEDLEM I NÅGON AV VÅRA

HEMSLÖJDSFÖRENINGAR

HITTA MATERIAL OCH REDSKAP

HEMSLÖJDSBUTIKER

SLÖJDA SJÄLV

KURSER FÖR BARN & UNGA