Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. För små barn ligger härmandet nära sättet de lär sig saker på.

Arbetsområdena/paketen är förankrade i grundskolans läroplan och kursplan och bidrar till en ökad måluppfyllelse för eleverna i flera av skolans ämnen. I samtliga arbetsområden som vi erbjuder ser vi positivt på om undervisande lärare i respektive ämne är med och planerar samt genomför parallella arbetsuppgifter i flera av skolans ämnen inom samma arbetsområde.

Teori och praktik möts och det ökar förutsättningarna för eleverna att utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och ger alternativ till kunskapsinlärning. Kulturskapare/slöjdare kommer ut till er skola och genomför arbetet på ett kreativt och lustfyllt sätt. Undervisningen sker i vanliga klassrum.

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Om ni på er skola är intresserade av att beställa skapande skola projekt med inriktning slöjd och hållbarhet så kontakta oss gärna. Ni når oss på slojdhander@upplandsmuseet.se

Ni kan också kontakta oss om ni vill
anpassa föreslagna projekt eller utveckla
helt nya som passar er verksamhet.

Arbetsområdena/paketen är förankrade i grundskolans läroplan och kursplan och bidrar till en ökad måluppfyllelse för eleverna i flera av skolans ämnen. I samtliga arbetsområden som vi erbjuder ser vi positivt på om undervisande lärare i respektive ämne är med och planerar samt genomför parallella arbetsuppgifter i flera av skolans ämnen inom samma arbetsområde.

Teori och praktik möts och det ökar förutsättningarna för eleverna att utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och ger alternativ till kunskapsinlärning. Kulturskapare/slöjdare kommer ut till er skola och genomför arbetet på ett kreativt och lustfyllt sätt. Undervisningen sker i vanliga klassrum.

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Om ni på er skola är intresserade av att beställa skapande skola projekt med inriktning slöjd och hållbarhet så kontakta oss gärna. Ni når oss på slojdhander@upplandsmuseet.se

I den högra spalten på denna sida finner i några av våra skapande skola projekt. Ni kan också kontakta oss om ni vill anpassa föreslagna projekt eller utveckla helt nya som passar er verksamhet.

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Om ni på er skola är intresserade av att beställa skapande skola projekt med inriktning slöjd och hållbarhet så kontakta oss gärna. Ni når oss på slojdhander@upplandsmuseet.se.

I den högra spalten på denna sida finner i några av våra skapande skola projekt. Ni kan också kontakta oss om ni vill anpassa föreslagna projekt eller utveckla helt nya som passar er verksamhet.

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

SKAPANDE SKOLA

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

KULTURSKOLA

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

KURSER & WORKSHOPS