Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. För små barn ligger härmandet nära sättet de lär sig saker på.

För äldre barn ger härmandet utrymme för koncentration, att vara i nuet och samtidigt känna in hur ett material beter sig och hur ett verktyg fungerar. Pedagogiken gör att orden blir överflödiga och deltagarna får en känsla av att de faktiskt lärt sig själv! Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling.

För äldre barn ger härmandetdeltagarna får en känsla av att de faktiskt lärt sig själv! Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling.

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

HÅLLBARHET

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

HÅLLBARHET

EKOLOGISK, SOCIAL & EKONOMISK

HÅLLBARHET

NÄVERWORKSHOP MED EST

DIREKT FRÅN DERAS ATELJÈ I BORLÄNGE

Kursledare
Fredrik Eriksson
Kursledare
Fredrik Eriksson
Kursledare
Fredrik Eriksson
Kursledare
Fredrik Eriksson
Kursledare
Fredrik Eriksson
Kursledare
Fredrik Eriksson
DIREKT FRÅN DERAS ATELJÈ I BORLÄNGE

NÄVERWORKSHOP MED EST