Slöjdhandledarutbildningen

Under våren 2023 arrangerar vi slöjdhandledarutbildningen i ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Dalarna, Västmanland och Uppsala.
Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden.
Utbildningen är till för dig som är yrkesverksam inom slöjd och skapande (del- eller heltid) och vill arbeta pedagogiskt med barn och unga som främsta målgrupp.
Du får träffa inspirerande slöjdare och föreläsare.
Vi kombinerar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursen innehåller:

-Slöjdmaterial och slöjdmetoder

-Praktiskt slöjdande

-Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande och kreativt sätt

-Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik

-Mångfald, delaktighet och tillgänglighet

-Pedagogik och arrangörskap

-Hållbart förhållningssätt

-Första hjälpen

 

Kursträffarna kommer att vara växlande digitala och fysiska på respektive ort. Du ska ha slöjdvana samt gilla att dela med dig av dina kunskaper. Du som går utbildningen blir en del av vårt slöjdhandledarnätverk och vi bjuder in dig till våra slöjdhandledarträffar och fortbildningar.

I anmälan ska du beskriva:

-På vilket sätt du jobbar med slöjd/hantverk

-Erfarenheter och utbildningar

-Varför du vill gå utbildningen.

 

Info: slojdhander@upplandsmuseet.se eller Pea Sjölén 018-169171, Marie Fagerlind 018-169170

Anmälan: gör du på epost till slojdhander@upplandsmuseet.se
senast 22 februari 2023 (du får besked om antagning under v 10)

Välkommen med din ansökan!

Kursavgift: 3800 kr (ink moms), räkna med att kostnad för resa och övernattning tillkommer då träffarna är på olika orter.

I kursavgiften ingår: Slöjdmaterial, lån av

verktyg och redskap, litteratur, loggbok, dokumentation,

föreläsningar, ev. entréavgifter.

Dagar och platser 2023:

Onsdag 29 mars: digitalt i Teams

Lördag söndag 1-2 april: Uppsala

Onsdag 3 maj: digitalt i Teams

Lördag – söndag 6-7 maj: Falun

Onsdag 13 september: digitalt i Teams

Lördag – söndag 31 sept. 1 okt: Västerås

Tider:

Digitalt klockan 18-20.30

På plats klockan 9-16

SLÖJD

KALENDERN

SLÖJD

KULTURSKOLA

HITTA EN

LOVAKTIVITET