Det här är ett residens för dig som är intresserad av hållbarhet, arbetar professionellt med slöjd och hantverk och använder dig av material från skogen. Här erbjuds du att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs och socialt rum.

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

Arrangör är Örebro läns museum, i samarbete med hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare i Region Värmland, Region Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Residenset finansieras med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

TID FÖR RESIDENSET
6 dagar, 25 – 30 juni 2024

PLATS
Sixtorp är en f d landsortskola belägen alldeles intill sjön Multen i sydvästra delen av Örebro län, fyra kilometer från Mullhyttan. Här finns öppna landskap som brukats för odling och bete under många generationer. Sixtorp ligger precis i mötet mellan det kuperade landskapet med stora skogsområden som präglar Bergslagen och det flackare, odlade jordbrukslandskapet. I skogen runtomkring finns flera platser, i gläntor och vid sjön, en del med eldstäder. Platser som inspirerar till möten, samtal, reflektion och att använda som socialt rum.

Idag används skolhuset och andra byggnader på området till naturskoleverksamhet, event och vandrarhem. Sixtorp gränsar också till ett naturreservat. Slöjdandet kommer att ske utomhus, under tak.

Läs mer om platsen på www.sixtorp.com.

 

RESIDENS
Ett residens är en möjlighet att, under en begränsad tid, själv utforska och utveckla din kompetens inom material och slöjd-, och hantverkstekniker. Platsen för ett residens är betydelsefull. Den ger både möjligheter och begränsningar som kan påverka och utveckla slöjden, slöjdandet och residensdeltagarens personliga förmågor. Under vårt residens ges möjlighet till avskildhet, arbetsro, individuell och gemensam reflektion med övriga residensdeltagare. Vi strävar efter att skapa ett residens där den enskilde residensdeltagaren kan interagera med såväl platsen som med gruppen. Residensdeltagarna ger varandra möjlighet till ett kreativt kunskapsutbyte, nya samarbeten och ett vidgat synsätt på slöjd, skog och hållbarhet. Residensdeltagande innebär att du arbetar och bor på platsen under hela residensperioden.

Antal deltagare: 6–9 personer

Ansökningsperiod: 16 januari – 21 februari 2024

Besked om antagning eller avslag sker via e-post under vecka 12. Avslag motiveras inte. Urval görs av hemslöjdskonsulenterna i de medverkande länen. De som blir antagna behöver tacka ja/nej till platsen senast den 5 april. Du som får en plats och tackar ja kommer därefter att skriva avtal med oss arrangörer.
Du erbjuds förutom resa inom landet, kost och logi även en ersättning om 20 000 kronor inklusive moms. Ersättningen faktureras i efterhand för dig med F-skattsedel eller via en faktureringstjänst.
Boendet har vandrahemsstandard och du får dela rum med andra residensdeltagare. Det finns möjlighet att tälta på området om du föredrar det.

FÖRVÄNTNINGAR
Du använder residensperioden till egen utveckling samt utforskar tillsammans med övriga residensdeltagare området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet. Residensperioden kommer att innehålla tid för eget arbete, gruppdiskussioner och inbjudna inspiratörer kommer att besöka residenset. Tillsammans med residensarrangörerna utforskar du och övriga residensdeltagare hur slöjd och hållbarhet kan kommuniceras till olika målgrupper. Du tar också del av de aktiviteter som erbjuds samt deltar i avslutande diskussion i stor grupp.

SLÖJDEN
Din slöjd kan vara traditionell och/eller samtida, med skogens resurser som grund. Du slöjdar resurssnålt, med material som ingår i ett kretslopp. Under det här residenset utgår vi från materialet i närheten av Sixtorp och du använder dina egna manuella handverktyg. Om du har behov av textilt eller kompletterande material görs det i överenskommelse med arrangörerna.

SKOGEN
Ur skogen har människan sedan länge hämtat material, energi, kraft och inspiration. Skogen ger skydd och öppnar möjligheter för människor att leva ett bra liv. Där finns möjligheterna för möten, rekreation och äventyr. Skogen kan ge så mycket mer än material för träslöjd. Här finns andra växter som ger möjligheter att utvinna fibrer, färger och mycket annat. Från att ha varit något som alla har tillgång till, har skogen blivit något som ägs av stat, bolag och privatpersoner. Vad får vi göra i skogen?

Under residenset kommer utgångspunkten vara skogen runt Sixtorp och de material som finns där.

HÅLLBARHETEN
Slöjden behöver skogen men behöver skogen slöjden? Kan slöjd skapad i skog – av skog, bidra till ett hållbart samhälle? På vilket sätt kan dina och residensgruppens kunskaper i slöjd och skogens material vara en väg mot hållbarhet? Hur kan du kommunicera för att öka förståelsen i förhållande till FN:s globala hållbarhetsmål?

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH TILLGÄNGLIGHET

Residenset bygger på ett gemensamt synsätt om alla människors lika värde.

Mångfald och jämställdhet är alltid viktiga aspekter att ta hänsyn till.

Tillgänglighet – Residenset innebär att du som residensdeltagare gör turer i skogen.

Mer info samt anmälningslänk:

https://www.olm.se/slojdresidens2024

 

Digitalt informationsmöte om residenset 1 februari kl 17:00 och 2 februari 2024 kl 12:00. Länk till informationsmötet hittar du på:

https://www.olm.se/slojdresidens2024

 

SLÖJDRESIDENSET

DIGITALT INFOMÖTE

HEMSLÖJDSGUIDEN

OM HÅLLBARHET

SLÖJDEN, SKOGEN OCH HÅLLBARHETEN

BESÖK RESIDENSET 2022