Detta är ett residens för dig som är intresserad av hållbarhet, arbetar professionellt med slöjd och använder dig av material från skogen. Här erbjuds du att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs och socialt rum.

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

Tid för residenset
6 dagar, 27 juni – 2 juli 2023

Plats
Mattila ligger mitt i Finnskogen nordväst om Torsby, nära gränsen till Norge. Gården har anor från mitten av 1600-talet. På uppmaning av den svenske kungen befolkades finnskogen under 1600-talet med människor från Finland och finnarnas liv och sedvänjor har präglat kulturen sedan dess.
Mattila är en inspirerande plats där många av de ursprungliga miljöerna har bevarats. Gården som omgärdas av hävdade ängar och milsvida skogar är en inspirerande plats och källa till byggnadsskick, självhushållning och berättande. Här finns arbetsytor för slöjd med handverktyg och närhet till skog.

Läs mer om platsen
Mattila och Finnskogen | Välkommen till Mattila, en plats att finna (mattila.se)

Antal deltagare
6–9 personer

Ansökningsperiod
16 januari – 22 februari 2023

Besked om antagning
Besked om antagning eller avslag sker via e-post under vecka 12. Avslag motiveras inte. Urval görs av hemslöjdskonsulenterna i de medverkande länen. De som blir antagna behöver tacka ja/nej till platsen senast den 30 mars. Du som får en plats och tackar ja kommer därefter att skriva avtal med oss arrangörer.

Ersättning
Du erbjuds förutom resa inom landet, kost och logi även en ersättning om 20 000 kronor inklusive moms. Ersättningen faktureras i efterhand för dig med F-skattsedel eller via en faktureringstjänst.

Förväntningar
Du använder residensperioden till egen utveckling samt utforskar tillsammans med gruppen området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet. Residensperioden kommer att innehålla tid för eget arbete, gruppdiskussioner och inbjudna inspiratörer kommer att besöka er. Tillsammans med residensarrangörerna arbetar du tillsammans med övriga residensdeltagare fram hur slöjd och hållbarhet kan kommuniceras till olika målgrupper. Du tar också del av de aktiviteter som erbjuds samt deltar i avslutande diskussion i stor grupp.

Slöjden
Din slöjd kan vara traditionell och/eller samtida, med skogens resurser som grund. Du slöjdar resurssnålt, med material som ingår i ett kretslopp.

Skogen
Ur skogen har människan sedan länge hämtat material, energi, kraft och inspiration. Skogen ger skydd och öppnar möjligheter för människor att leva ett bra liv. Där finns möjligheterna för möten, rekreation och äventyr. Skogen kan ge så mycket mer än material för träslöjd. Här finns andra växter som ger möjligheter att utvinna fibrer, färger och mycket annat. Från att ha varit något som alla har tillgång till, har skogen blivit något som ägs av stat, bolag och privatpersoner. Vad får vi göra i skogen?
Under residenset kommer utgångspunkten vara skogen runt Mattila och de material som finns där.

Hållbarheten
Slöjden behöver skogen men behöver skogen slöjden? Kan slöjd skapad i skog – av skog, bidra till ett hållbart samhälle? På vilket sätt kan dina och residensgruppens kunskaper i slöjd och skogens material vara en väg mot hållbarhet? Hur kan du kommunicera för att öka förståelsen i förhållande till FN:s globala hållbarhetsmål?

Förhållningssätt och tillgänglighet
• Residenset bygger på ett gemensamt synsätt om alla människors lika värde.
• Mångfald och jämställdhet är alltid viktiga aspekter att ta hänsyn till.
• Tillgänglighet – Residenset innebär att du som residensdeltagare gör turer i skogen.

Arrangör är Kulturavdelningen, Region Värmland i samarbete med hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare i Region Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Örebro.
Residenset finansieras med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Bilderna kommer från Slöjdresidenset “Slöjden ,skogen och hållbarheten” 2022 då residenset var förlagt i Fågelsjö.

Mer info samt Anmälningslänk:

slojden_skogen_hallbarheten_2023

KULTURHUSET TIO14

SLÖJDHÄNG

UTSTÄLLNING PÅ KULTURHUSET I LEKSAND

LIN FÖR LIVET

SLÖJDEN, SKOGEN OCH HÅLLBARHETEN

BESÖK RESIDENSET 2022