Ett får producerar i snitt 1 kg ull per klippning och klipps oftast 2 gånger om året. 2016 – 2020 producerades i Sverige cirka 1 000 ton ull om året. 2016 användes 27 procent av ullen och 2020 användes 46 procent, resten kastades, brändes eller grävdes ner. Ullfibrerna kan användas till att tillverka kläder, accessoarer och hantverksföremål men även isolering, täckmaterial och pellets. (Källa: Svenska Fåravelsförbundet)

I en testpilot undersöker vi möjligheterna att ta vara på den ull vi har i Dalarna. Det gör vi dels genom att sammanställa en fiberförteckning med gårdar som är intresserade av att sälja sin ull. Det möjliggör att du som hantverkare lättare kan hitta just den ull du söker till ditt arbete. Förteckningen laddar du enkelt ner genom att klicka nedan. När du sedan hittar den ull du söker tar du kontakt med oss så förmedlar vi dig vidare.

Vi testar också en ny affärsmodell som inspireras från andelsjordbruket där vi för samman fiberproducent och konsument/hantverkare. Producenten får tidigt på säsongen veta hur många andelar ull som är sålda, kan planera klippningen bättre samt att de ersätts skäligt vid försäljningen. Konsument/hantverkare köper fibrer av hög och unik kvalité som bidrar till tryggare led och en ökad motivation att ta vara på denna textila resurs.
Under perioden 22/3 – 31/5 kan du köpa andelar i två olika nivåer – rå ull eller spunnet garn – som levereras till dig senare under hösten.

Ladda ner PDF om fiberförteckning_1kiloull

Ladda ner PDF om andelsull_1kiloull

Varför och vad bidrar detta till?

-Lokalt producerade textila fibrer
-Kortare fraktvägar
-Skäligt betalt i alla led
-Risken fördelas ut på både producent och konsument
-Gemensamt bygge av infrastruktur, kunskap och nätverk
-Levande landsbygd
-En helt unik ullblandning för Dalarna!

 

Testpiloten arrangeras inom ramen för projektet Hållbart strukturbygge för KKN (kulturella och kreativa näringar) – en av Coronapandemins hårdast drabbade branscher där arbetet handlar om att stärka slöjdföretag och textila näringar. Projektet pågår mellan 2021–2023 och ägs av Region Dalarna med stöd från Europeiska Utvecklings¬fonden. Samverkansparter är Borlänge kommun, Leksands kommun, Sätergläntan Institutet för Slöjd och Hantverk och Hemslöjdens hus. Piloten arrangeras även i samarbete med Dalarnas Hemslöjdsförbund och Dalarnas fåravelsförening.

ANDELSULL

1KG ULL

HYRA

VERKTYG & REDSKAP

DALARNAs

HEMSLÖJDSBUTIKER