Välkomna till en programkväll om lokal ull - 22 mars Kl 18.00-20.00, CTH-huset i Borlänge

Nu lanserar vi en pilot där vi undersöker möjligheterna att ta vara på den ull vi har i Dalarna. Det gör vi dels genom att sprida en förteckning med gårdar som är intresserade av att sälja sin ull men vi testar också en ny affärsmodell med andelsull som är öppen mellan 22/3-31/5.

PROGRAM
• Inledning – hemslöjdskonsulent Kattis K Hofvander
• Presentation av Fiberförteckning / Andelsull samt Hållbart strukturbygge för KKN (kulturella och kreativa näringar) – Lina Sofia Lundin, delprojektledare
• Från får till keps – Visning av den dalaprodukt som producerats under projektet
• Föredrag av Wålstedts Ullspinneri – Roger och James Bush
• Föredrag av CTH Ericson of Sweden – Markus Morin
• Summering
Vi visar även arbeten från väverskegesäll Samantha Gustafsson.
Adress: CTH-huset, första våningsplanet, Vattugatan 3, Borlänge

MER OM:

Andelsull har inspirerats från andelsjordbruket där vi för samman fiberproducent och konsument/hantverkare. Producenten får tidigt på säsongen veta hur många andelar ull som är sålda, kan planera klippningen bättre samt att de ersätts skäligt vid försäljning. Konsument/hantverkare köper fibrer av hög och unik kvalité som bidrar till tryggare led och en ökad motivation att ta vara på denna textila resurs. Under perioden 22/3 – 31/5 kommer du kunna köpa andelar i två olika nivåer – rå ull eller spunnet garn – som levereras till dig senare under hösten.

Varför och vad bidrar detta till?
-Lokalt producerade textila fibrer
-Kortare fraktvägar
-Skäligt betalt i alla led
-Risken fördelas ut på både producent och konsument
-Gemensamt bygge av infrastruktur, kunskap och nätverk
-Levande landsbygd
-En helt unik ullblandning för Dalarna!

Testpiloten arrangeras inom ramen för projektet Hållbart strukturbygge för KKN (kulturella och kreativa näringar) – en av Coronapandemins hårdast drabbade branscher där arbetet handlar om att stärka slöjdföretag och textila näringar. Projektet pågår mellan 2021–2023 och ägs av Region Dalarna med stöd från Europeiska Utvecklingsfonden. Samverkansparter är Borlänge kommun, Leksands kommun, Sätergläntan Institutet för Slöjd och Hantverk och Hemslöjdens hus. Piloten arrangeras även i samarbete med Dalarnas Hemslöjdsförbund och Dalarnas fåravelsförening.

 

LOKAL

ANDELSULL

BLI ANDELSÄGARE

1KG ULL

HYR

VERKTYG & REDSKAP