Ett residens för dig som slöjdar i eller med material från skogen. Med slöjden och hållbarheten i centrum erbjuds du möjligheten att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs eller socialt rum.

Arrangörer av residenset är hemslöjdskonsulenter/verksamhetsutvecklare vid Dalarnas Hemslöjdsförbund, Region Gävleborg, Upplandsmuseet, Västmanlands läns hemslöjdsförbund, Region Värmland och Örebro läns museum.

Tid för residenset: 6 dagar, 5-10 september 2022.

Plats: Fågelsjö är en by i Orsa Finnmark och ligger i gränslandet mellan Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. Platsen för residenset är en gammal gård som dignar av traditionellt slöjdade föremål. Gammelgården Bortom Åa är en inspirerande plats och källa till kunskap om byggnadsskick, självhushåll, hantverkstekniker och folkkonst. Här finns arbetsytor för slöjd med handverktyg och närhet till skog. Gammelgården Bortom Åa utsågs till världsarv 2012.

Läs mer om platsen: Fågelsjö Gammelgård i Orsa Finnmark – www.fagelsjo.nu

Boende finns på plats: STF Fågelsjö/Gästis Vandrarhem – Svenska Turistföreningen

Antal deltagare: 6-10 st.

Ansökningsperiod: 21 mars – 21 april 2022.

Besked om antagning: senast 23 maj. Besked om antagning eller avslag sker via e-post. Avslag motiveras inte. Urval görs av hemslöjdskonsulenterna i de medverkande länen.

Ersättning: du erbjuds förutom resa inom landet, kost och logi även en ersättning om 18 000 SEK inkl. moms. Ersättningen faktureras i efterhand för dig med F-skattsedel eller via en faktureringstjänst.

Förväntningar: Du använder residensperioden till egen utveckling och samt utforskar tillsammans med gruppen området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet.  Residensperioden kommer att innehålla tid för eget arbete, gruppdiskussioner och inbjudna inspiratörer kommer att besöka er. Tillsammans med residensarrangörerna arbetar du tillsammans med övriga residensdeltagare fram hur slöjd och hållbarhet kan kommuniceras till olika målgrupper.  Du tar också del av de aktiviteter som erbjuds samt deltar i avslutande diskussion i stor grupp.

Slöjden
Din slöjd kan vara traditionell och/eller samtida, med skogens resurser som grund. Du slöjdar resurssnålt, med material som ingår i ett kretslopp.

Skogen
Ur skogen har människan sedan länge hämtat material, energi, kraft och inspiration. Skogen ger skydd och öppnar möjligheter för människor att leva ett bra liv. Där finns möjligheterna för möten, meditation och äventyr. Skogen kan ge så mycket mer än material för träslöjd. Här finns andra växter som ger möjligheter att utvinna fibrer, färger och mycket annat. Från att ha varit något som alla har tillgång till, har skogen blivit något som ägs av stat, bolag och privatpersoner. Vad får vi göra i skogen?

Hållbarheten
Slöjden behöver skogen men behöver skogen slöjden? Kan slöjd skapad i skog – av skog, bidra till ett hållbart samhälle? På vilket sätt kan dina och residensgruppens kunskaper i slöjd och skogens material vara en väg mot hållbarhet?  Hur kan du kommunicera för att öka förståelsen i förhållande till FNs globala hållbarhetsmål?

 

 

Mer info samt Anmälningslänk:
https://www.regiongavleborg.se/slojdresidens

KULTURHUSET TIO14

SLÖJDHÄNG

VAR MED OCH ODLA

1 KVM LIN

ÅRETS EVENT!

TÄLJFEST